Přenos dat do vašich aplikací

Přenos dat do vašich aplikací

Díky možnosti přenosu dat z a do WEBDISPEČINKU získává efektivita řízení Vašeho vozového parku další rozměr.

Otevírají se tak možnosti pro:

  • snížení administrativních nákladů (odpadá duplicitní zpracování dat)
  • zjednodušení procesů dispečerského rozhodování a plánování
  • urychlení zpracování vnitrofiremních, obchodních i finančních dokladů
  • zvýšení akceschopnosti v rozhodování a řízení firmy

WEBDISPEČINK je díky tzv. API rozhraní otevřeným systémem pro všechny, kteří se rozhodnou čerpat z něj data a použít je například ke:

  • zpracování v podnikových informačních systémech (ERP) jako třeba: AZ Pro, D3K, Helios, Prytanis, QI, Rinkai, Sped.
  • zveřejnění na vlastních webových stránkách či v aplikacích
  • sdílení vlastních dat klíčovým obchodním partnerům
  • zpracování v systémech třetích stran jako jsou: Project44, TranV, Transport Manager, TimoCom, Fleetfance by Omnitracs apod.

Výše uvedené již nyní využívá řada společností k tomu, aby využili svá data z WEBDISPEČINKU na maximum.

Komunikace WEBDISPEČINKU s ostatními systémy může být obousměrná. Z WEBDISPEČINKU je možné získat například aktuální pozice vozidel, knihy jízd jednotlivých vozidel, stazky, stavy paliva či teplot, fotografie dokladů pořízené řidičem apod. Lze však také data do WEBDISPEČINKU posílat například plánované přepravy pro řidiče (pro zaslání do mobilní aplikace řidiče WD Fleet 3D), záznamy o tankování apod. Je také možné synchronizovat data mezi informačními systémy např. nastavení vozidel, řidičů, uživatelů apod.

To vše Vám nabízí naše API rozhraní. Stačí se podívat na developers.webdispecink.cz, kde je kompletní dokumentace a ceník.