Hodnocení stylu jízdy řidiče

Hodnocení stylu jízdy řidiče

Webdispečink umožňuje hodnotit styl jízdy řidiče pomocí akcelerometru, který je součástí GPS jednotky umístěné ve vozidle. Toto hodnocení se využívá pro osobní vozidla a dodávky. Pro nákladní vozidla je určen modul PERFECT DRIVE.

Jednotka díky akcelerometru snímá přetížení ve třech osách, díky čemuž je možné sledovat intenzitu:

  • Rozjezdů
  • Brždění
  • Odstředivé síly v zatáčkách
  • Nárazů do vozidla

Hodnoty jsou následně zpracovány a vyhodnoceny v přehledném histogramu, který je členěn do tří rychlostních intervalů:

  • 10-60 km/h, což odpovídá rychlostem v obci
  • 60-110 km/h, což odpovídá rychlostem mimo město
  • Více jak 110 km/h, což odpovídá rychlostem silnic pro motorová vozidla nebo dálnicím

Hodnocení stylu jízdy řidiče

Všechny tyto hodnoty jsou agregovány do jednoho čísla a využity v reportu STYL JÍZDY. Navíc se do celkového hodnocení započítává i hodnocení maximální rychlosti v jízdách a dosažené průměrné spotřeby. Díky tomuto reportu je tedy snadné porovnat jízdní styl všech řidičů. Pro lepší práci je u každého z řidičů možné zobrazit i detailní informace včetně výše zmíněného histogramu.

Hodnocení stylu jízdy řidiče