Identifikace řidičů

Identifikace řidičů

Střídají se vám řidiči ve vozidlech? Použijte jednu z našich možností identifikace řidičů. Zajistíte tak správně uvedené jméno řidiče v knize jízd a následně správnost všech reportů generovaných k řidičům jízdy.

  • Identifikace kartou řidiče zasunutou v tachografu
  • Identifikace DALLAS čipem
  • Identifikace mobilní aplikací WD DRIVER
  • Identifikace pomocí vlastní RFID karty či čipu

 

Identifikace kartou řidiče v tachografu

Tento způsob se používá u nákladních vozidel či autobusů vybavených digitálním tachografem, ke kterému je připojena GPS jednotka. Díky tomu je vyčteno číslo karty řidiče a to je v systému Webdispečink spárováno s konkrétním řidičem. Vyčítány jsou oba sloty tachografu. Karta umístěná v prvním slotu je brána jako řidič dané jízdy a karta ve druhém slotu je brána jako osádka.

Karta řidiče

 

Identifikace řidiče pomocí DALLAS čipu

Identifikační čip řidičeŘidič přiloží čip po nastartování vozidla ke čtečce umístěné na palubní desce (je nutná její montáž do vozidla). Odtud je informace o čísle čipu předána do mobilní jednotky. Tuto informaci potom jednotka odesílá na server WEBDISPEČINKU, kde je podle nastavení řidičů identifikován řidič, který vozidlo řídil.

Jeden řidič může vlastnit i více identifikačních čipů, například pro odlišení různých druhů jízd nebo prací.

Pokud vozidlem cestuje více osob, lze všechny tyto osoby identifikovat postupným čipováním po nastartování vozidla. Jako poslední přikládá čip řidič vozidla.

 

Identifikace řidiče pomocí mobilní aplikace WD DRIVER

V případě, že nechcete montovat do vozidel žádné periferie, vše můžete nahradit aplikací WD Driver. Řidič má mobilní aplikaci v telefonu, pomocí které automaticky identifikujeme jméno řidiče a doplníme do knihy jízd k daným jízdám.

Identifikace probíhá přes Bluetooth komunikaci mezi telefonem a mobilní GPS jednotkou instalovanou ve vozidle.

Více o aplikaci WD DRIVER.

Aplikace WD DRIVER

 

Identifikace řidiče pomocí vlastní RFID karty

Identifikační RFID karta řidičePoužíváte v rámci firmy vlastní karty např. pro vstup do budovy? Nemusíte řidiče zatěžovat dalším identifikačním čipem. Jednoduše propojíme vaše karty s Webdispečinkem a řidič může využívat pro identifikaci v autě svou docházkovou kartu.

UPOZORNĚNÍ: Jedná se o speciální řešení na míru, kde je nejprve potřeba ověřit typ RFID karty a čtečku karty s naším obchodním zástupcem.