Sledování aut, oborová řešení

Sledování aut, oborová řešení

Osobní automobily

 • snížení počtu najetých kilometrů, spotřeby a opotřebení vozidel
 • okamžitý přehled o aktuálních pozicích všech automobilů
 • snížení administrativních nákladů na provoz autoparku
Více informací naleznete zde.

Servisní vozidla

 • snížení počtu najetých kilometrů, spotřeby a opotřebení vozidel
 • optimalizace tras - dispečerské pracoviště v reálném čase
 • dálkové zadávání tras do palubní navigace řidiče
Více informací naleznete zde.

Nákladní doprava

 • snížení počtu najetých kilometrů, spotřeby a opotřebení vozidel
 • přehled o poloze, stavu nákladu a vozidla v reálném čase
 • kontrola dodržování AETRu řidiči
Více informací naleznete zde.

Komunální technika

 • snížení počtu najetých kilometrů, spotřeby a opotřebení vozidel
 • okamžitý přehled o vykonávaných pracích, spotřebě materiálu apod.
 • statistické přehledy a výkazy pro jednotlivé řidiče, vozy a zařízení
Více informací naleznete zde.

Sanitní vozy

 • snížení počtu najetých kilometrů, spotřeby a opotřebení vozidel
 • operativní nasazení vozů dle jejich aktuální polohy
 • detekce zapnutí výstražného zařízení
Více informací naleznete zde.

Stavební stroje

 • snížení počtu najetých kilometrů, spotřeby a opotřebení vozidel a strojů
 • přesný přehled o vytížení jednotlivých vozidel a vykonávaných pracích
 • evidence jednotlivých vozidel i řidičů
Více informací naleznete zde.

Zemědělské stroje

 • snížení počtu najetých kilometrů, spotřeby a opotřebení vozidel a strojů
 • přesná evidence vykonávaných prací pro jednotlivá pole, resp. plodiny
 • výkazy práce pro jednotlivé řidiče i stroje
Více informací naleznete zde.

Kontejnery

 • zvýšení efektivity využití jednotlivých kontejnerů
 • přesná evidence: jízdy s/bez kontejneru, kontejner plný/prázdný
 • úspora nákladů v logistice kontejnerů
Více informací naleznete zde.