Archivace tachografů

Archivace tachografů

Máte ve firmě digitální tachografy a chtěli byste dělat archivace dat bez nutnosti fyzicky vyčítat tachograf přímo ve vozidle? Máme pro vás řešení!

Vyvinuli jsme funkci, díky které se vzdáleně a zcela automaticky zálohují data digitálního tachografu a karet řidičů. Lze tak jednoduše naplnit zákonnou povinnost, aniž byste museli jakkoliv do procesu zasahovat a to zejména dodržování nařízení EU 561/2006, AETR, 478/2000. Stačí si službu objednat, zajistit správnou montáž GPS jednotky ve vozidle a dodat Vaši kartu podniku. Webdispečink soubory z tachografu vyčítá automaticky a ukládá je do interního bezpečného úložiště, kde vám budou kdykoliv k dispozici.

Vzdálené stahování dat z digitálních tachografů

Soubory se po vyčtení automaticky objeví samy v bezpečném prostředí Webdispečinku

Obrázek 1: soubory vyčtené z digitálního tachografu

Uživatel má k dispozici detail obsahu souboru.

Obrázek 2: soubory vyčtené z karty řidiče vložené v digitálním tachografu

Uživatel má k dispozici DDD nebo ESM soubory s daty, která může začít vyhodnocovat. K tomu mu slouží jednoduchý program integrovaný přímo do systému Webdispečink.

zobrazení dat z DDD a ESM souborů

Obrázek 3: zobrazení dat z DDD a ESM souborů

Archivované soubory si lze kdykoliv uložit na lokální počítač a dále s nimi libovolně pracovat. O stavech vyčítání tachografu se může uživatel přesvědčit v přehledné agendě Kontrola archivace dat tachografu obdobně pak u karet řidičů Kontrola archivace tachokaret řidičů.

Na zákonnou povinnost archivace je obsluha upozorněna v agendě Kontrola archivace dat tachografu

Obrázek 4: kontrola provedených archivací vozidel

Podmínky vzdáleného stahování dat

  • digitální tachograf více...
  • GPS jednotka Vetronics 710, 711, 720, 721 nebo novější. více...
  • Odborná montáž a propojení s tachografem
  • karta podniku ve čtečce připojená k serverům Webdispečinku více...
  • Aktivovaná služba vzdálené archivace u vozidla. Službu lze aktivovat u svého prodejce.

Podporované tachografy VDO

  • ver. 1.3 (od 1.1.2009) ... je nutno zajistit povolení komunikace po FMS
  • ver. 1.4
  • ver. 2.0