Komunální technika

Komunální technika

Pomocí řešení Webdispečink lze také provádět monitoring komunální techniky. A to například u různých úklidových strojů (zametání, plužení, sypání).

webdispečink

Ale také u vozidel, která převáží odpadové nádoby. Lze tak mimo jiné evidovat, kde tyto odpadové nádoby byly složeny, jak dlouho se na místě vyskytují nebo které vozidlo je zrovna veze.

Mapa kontejnerů

Všechny údaje lze vykreslit i nad mapou a uživatel tak vidí, které ulice byly uklizeny nebo kde byly složeny kontejnery na odpad.

Webdispečink tak:

  • Snižuje počet najetých kilometrů
  • Dává dokonalý přehled o spotřebě díky čtení informací z FMS sběrnice vozidla nebo průtokoměru
  • Umožňuje sledování stavu paliva v nádrži
  • Dává okamžitý přehled o vykonávaných pracích
  • Připravuje reporty o spotřebě posypového materiálu, odpracovaných hodinách řidiče, umístění kontejnerů
  • Umožňuje rozlišit práce podle tříd a čísel silnic