Co je to Webdispečink

Co je to Webdispečink

Ve zkratce řečeno, řešení, které Vám umožní mnohonásobné úspory v provozu autoparku:

 • snížení počtu najetých kilometrů
 • zamezení ztrát pohonných hmot
 • úspory na pojistném
 • snížení opotřebení vozidel
 • snížení administrativní zátěže
 • zvýšení efektivity práce zaměstnanců i vytížení vozidel

Produkt WEBDISPEČINK šetří Vaše náklady hned od počátku. Díky unikátnímu technologickému řešení je naše mobilní jednotka schopná odečítat mnoho provozních parametrů (např. stav paliva v nádrži, zatížení náprav, teplotu v přepravním prostoru) bez dodatečných periferií, takže narozdíl od jiných podobných produktů ušetříte náklady na dodatečné periferie a jejich instalaci.

Snižte počet najetých kilometrů

 • jasné rozlišení soukromých a služebních jízd
 • dokonalá kontrola nad tím, který řidič kdy a kam jel

Zamezte ztrátám pohonných hmot

 • kontrola stavu paliva v nádrži v reálném čase
 • náhlý úbytek paliva v nádrži jasně indikuje neoprávněnou manipulaci

Ušetřete na pojistném

 • díky používání produktu WEBDISPEČINK získáte od pojišťoven významné slevy na pojistném
 • nezapomeňte prosím, že je nutné o slevu zažádat před uzavřením leasingové smlouvy

Snižte opotřebení vozidel

 • dokonalý přehled o jízdních stylech všech řidičů
 • možnost sledování mnoha provozních parametrů vozidla jako prevence vážnějších závad

Snižte svou administrativní zátěž

 • automatické generování knihy jízd včetně všech legislativně daných náležitostí
 • automatické výpočty diet, náhrad, soukromých jízd jako součásti příjmu zaměstnance apod.

Zvyšte efektivitu práce zaměstnanců i vytížení vozidel

 • dokonalý přehled o aktuálních pozicích vozidel v reálném čase
 • optimalizace tras, optimalizace vytížení vozidel a strojů

Pro koho je WEBDISPEČINK určen?

Pro kohokoliv, kdo má alespoň jedno firemní vozidlo a chce významně snížit náklady na jeho provoz, a to zejména díky unikátním vlastnostem WEBDISPEČINKU.

Stručný výběr z firem a společností, které v současnosti produkt WEBDISPEČINK používají, naleznete zde.

Jak WEBDISPEČINK funguje?

Základem produktu WEBDISPEČINK je tzv. mobilní jednotka, která je namontována v každém voze. Tato jednotka je schopná na základě dat z GPS určit pozici automobilu a tuto informaci pomocí sítě mobilního operátora odeslat na centrální server. Zde dojde k načtení údajů o poloze a času do aplikace WEBDISPEČINK. Tyto informace jsou "zaneseny" do mapy.

produkty

Vy jako uživatel pomocí webového prohlížeče můžete sledovat pozici daného vozu.
Tím ovšem schopnosti WEBDISPEČINKU teprve začínají.

Ve skutečnosti je pomocí sítě mobilního operátora odesíláno mnohem více dat než jen poloha a čas. Na centrální server dorazí informace např. o stavu paliva v nádrži, řidiči, který právě vozidlo řídí, zatížení náprav, teplotě v nákladovém prostoru atd.

Samotná aplikace WEBDISPEČINK Vám potom umožní provádět různé statistické souhrny a vyhodnocení, řídit vozový park přímo z aplikace, optimalizovat trasy apod.

Informace o tom, jak v praxi probíhá uvedení služeb WEBDISPEČINKU do provozu, naleznete zde.