Optimalizace rozvozů a svozů

Optimalizace rozvozů a svozů

Představujeme Vám optimalizační nástroj, který uživatelům umožňuje vytvořit efektivní plán dopravy na základě zákaznických objednávek, respektující přepravní a zákaznická omezení, maximalizující využití vozového parku a minimalizující přepravní náklady. Nasazení systému má smysl jak v provozech se třemi, tak i třemi sty vozidly.

Optimalizace rozvozů

Je prokázáno, že použitím systému je dosaženo:

  • Snížení přepravních nákladů typicky o 10-20%.
  • Zrychlení přípravy plánu dopravy.
  • Zlepšení zákaznického servisu.
  • Snadného odhadu dopadu změny struktury vozového parku.

Typická omezení, která lze zohlednit ve vytvářeném plánu:

  • Časová okna zákazníků
  • Hmotnostní omezení
  • Omezení na určitý typ vozidla
  • Časová dostupnost vozidel
  • Kapacita nakládky
  • Různá průjezdnost silnic pro různé typy vozidel

Systém je provozován na výkonných serverech dostupných přes internet, jeho používání je možné zahájit téměř okamžitě. Zákaznické objednávky jsou do systému zadávány buďto manuálně, nebo automaticky z ERP systému prostřednictvím interface. Tento interface je samozřejmě nutné nejprve ve spolupráci s klientem vytvořit. Při optimalizaci jsou využívány digitální mapy obsahující informace o mýtných poplatcích, průjezdnostech a rychlostech úseků pro různé typy vozidel apod. Po přípravě plánu je možno vytisknout řidičům přehledné itineráře nebo zaslat rozvozové/svozové trasy řidiči přímo do vozidla do mobilní aplikace WD Fleet.

Mobilní aplikace WD Fleet

Výhodou je možnost zpřesňování budoucích plánů rozvozu/svozu na základě porovnání původních tras s reálným průběhem. Lze tak například zjistit opravdovou pozici vykládky/nakládky oproti evidované adrese, dále pak upřesnit časovou náročnost, tedy že některé zastávky se daří odbavit rychleji a některé pomaleji. Případně porovnáním plánu s reálným průběhem rozvozu/svozu lze odhalit nenavštívené zastávky nebo ty, které byly nad rámec původního plánu. To vše vede k efektivnějšímu fungování celé firemní flotily.

Optimalizace rozvozů