Osobní automobily

Osobní automobily

Monitoring osobních vozidel patří k nejběžnějším telematickým službám. Jde většinou o automatickou tvorbu knihy jízd, která slouží jako doklad k nákladům na vozidlo. Řidiči tak nemusí psát „papírovou“ knihu jízd a firma má i tak doklad pro případné kontroly.

Kniha jízd

Navíc tato data může uživatel využít pro výpočet srážek za soukromé kilometry. Za tímto účelem se do vozidel často montují čtečky čipů pro rozpoznání řidiče pokud se na vozidlech střídají a přepínače pro rozlišení soukromých a služebních jízd. Tyto periferie umí elegantně nahradit mobilní aplikace WD DRIVER. Ta pomocí Bluetooth technologie přenese přímo do GPS jednotky ve vozidle token řidiče, druh jízdy a navíc může i účel jízdy (například návštěva klienta XY).

Uživatelé také často importují z CSV (či jiných) souborů náklady na vozidla a mají tak dokonalý přehled například o ceně a spotřebě paliva. Vkládat lze ale i další náklady a evidovat tak celkové náklady na vozidlo.

Přehled pohonné hmoty

Poslední dobou se také často řeší sledování jízdního stylu řidiče. Tedy především překračování povolené rychlosti nebo zbytečně prudkých rozjezdů, brždění, průjezdů zatáčkami, což vede k větší bezpečnosti řidičů a nižší spotřebě paliva a k nižším nákladům na servis.

Obecně se dá říci, že pořízení monitoringu do osobních vozidel přináší:

 • Snížení počtu najetých kilometrů, spotřeby a opotřebení vozidel
 • Okamžitý přehled o aktuální pozicích všech vozidel
 • Jednoznačné rozlišení řidičů a jejich soukromých a služebních jízd
 • Dokonalý přehled o spotřebě díky sledování stavu paliva v nádrži vozidla a porovnání s importovanými náklady na vozidlo
 • Report o jízdních stylech jednotlivých řidičů
 • Zvýšení efektivity využití jednotlivých vozidel i pracovního vytížení pracovníků
 • Automatické generování knihy jízd v souladu s platnou legislativou
 • Automatizované generování reportů (vyúčtování soukromých jízd v celé firmě, stravné apod.)
 • Report návštěvnosti definovaných lokalit
 • Kontrola bezpečnostních přestávek
 • Zabezpečení vozidel

U osobních vozidel se často také využívá funkcionality pro sdílení vozidel s názvem Autopůjčovna. Tento systém umí rezervovat tzv poolová vozidla a případně nabízet i spolujízdy. Dalším trendem ve sdílení vozidel je mobilní aplikace Car Sharing, která umožňuje nejednom vozidla rezervovat, ale také odemykat mobilním telefonem. Odpadá tak složité předávání klíčků od poolových vozidel.