Osobní automobily

Osobní automobily

Snížení počtu najetých kilometrů, spotřeby a opotřebení vozidel

  • jednoznačné rozlišení mezi služebními a soukromými jízdami
  • dokonalý přehled o spotřebě díky sledování stavu paliva v nádrži vozidla, zamezení neoprávněným manipulacím s palivem
  • statistické přehledy o jízdních stylech jednotlivých řidičů
  • přehled o technickém stavu vozidla (na základě údajů palubního diagnostického systému) umožňuje předcházet vážnějším poruchám

Okamžitý přehled o aktuálních pozicích všech automobilů

  • zvýšení efektivity využití jednotlivých vozidel i pracovního vytížení pracovníků
  • zvýšení efektivity manažerských procesů ve firmě - přehled o pohybech vozidla umožňuje bez dalších nákladů (např. na telekomunikace) zjistit, kde se který pracovník aktuálně nachází a jakou činnost právě vykonává, totéž je možné provést i zpětně formou statistických přehledů

Snížení administrativních nákladů na provoz autoparku

  • automatické generování knihy jízd v souladu s platnou legislativou
  • automatizované výpočty (vyúčtování soukromých jízd, stravné apod.)