Úspory na pojistném

Úspory na pojistném

U vozidel vybavených sledováním polohy můžete získat zajímavé slevy na pojistném. Pojišťovny si již vlivu GPS jednotek na krádeže vozidel všimly a mnohé z nich tuto skutečnost odrazily i v sazbách pojistných smluv. V případě krádeže Vašeho vozidla se totiž významně zvyšuje šance, že policie zcizené vozidlo nalezne. Vy tak ušetříte nejen na pojistném vozidla, ale i na ztrátách spojených s uskutečněnou krádeží vozidla.

Název pojišťovny Sleva při používání GPS Poznámka
4 %
sleva dle typu, přibližné ceny a stáří vozidla sleva je v řádu stokorun pro osobní vozidla, pro nákladní vozdila může být i sleva v řádu tisíce korun.
sleva dle typu, přibližné ceny a stáří vozidla
10 %
10 %

Pozn.: Uvedené slevy z pojistného jsou pouze orientační, přesnou výši slevy doporučujeme zjistit přímo u Vaší pojišťovny.