Nákladní doprava

Nákladní doprava

Snížení počtu najetých kilometrů, spotřeby a opotřebení vozidel

  • dokonalý přehled o spotřebě díky sledování stavu paliva v nádrži vozidla, zamezení neoprávněným manipulacím s palivem
  • statistické přehledy o jízdních stylech jednotlivých řidičů
  • přehled o technickém stavu vozidla (na základě údajů palubního diagnostického systému) umožňuje předcházet vážnějším poruchám

Přehled o poloze, stavu nákladu a vozidla v reálném čase

  • přehled o aktuálních polohách i pohybech všech vozidel v reálném čase umožňuje jednoduše zvolit nejvhodnější vozidlo pro novou zakázku
  • okamžitý přehled o zatížení náprav, teplotě v přepravním prostoru, odpojení/připojení návěsu a dalších parametrech, důležitých pro úspěšné plnění zakázky
  • v aplikaci WEBDISPEČINK je možné naplánovat kompletní trasu zakázky a tuto trasy automaticky optimalizovat
  • aplikace WEBDISPEČINK umožňuje sledovat stav zakázek a postup jejich realizace
  • naplánovanou a optimalizovanou trasu jedním kliknutím myši odešlete do řidičovy navigace, a to včetně všech detailů a popisů jednotlivých úkolů
  • šetříte náklady na telekomunikace - komunikovat s řidičem lze přímo z prostředí WEBDISPEČINKU, řidič ke komunikaci používá obrazovku navigace

Kontrola dodržování AETRu řidiči

  • přehled o aktuální i minulé činnosti řidiče umožňuje kontrolovat plnění legislativních požadavků