Sanitní vozy

Sanitní vozy

Získejte dokonalý přehled o provozu sanitních vozidel pomocí komplexního řešení, které nabízí aplikace WEBDISPEČINK.

  • Přehled o aktuálních pozicích vozidel a v nich čipem identifikovaných řidičích.
  • Operativní nasazení vozidel, zkrácení doby výjezdů a nájezdu kilometrů.

Monitorování činnosti sirén a majáků

  • Připojením majáků a sirén k GPS jednotce ve vozidle získáte přehled o jejich aktuálním ale i historickém použití v reálném provozu.
  • K dispozici jsou statistiky využití i vykreslení jejich použití v mapových podkladech.

webdispečink - Pohyb vozidla po mapě

Snížení počtu najetých kilometrů, spotřeby a opotřebení vozidel

K dispozici je množství reportů vztažených k vozidlům, ale i řidičům.

  • Přehledy reálné spotřeby vozidel na základě připojených sběrnic.
  • Reporty nadspotřeby vozidel – porovnání spotřeby podle TP a reálně natankovanými litry paliva na čerpacích stanicích.
  • Hodnocení stylu jízdy řidičů na základě gyroskopického senzoru v jednotce.
  • Z připojených sběrnic vozidla lze získat informace o stavu vozidla na základě informací z palubního diagnostického systému. Tím lze předcházet vážnějším poruchám a opotřebení vozidel.
  • Aplikace WEBDISPEČINK může také upozornit na blížící se servisní prohlídky a kontroly vozidel.

Nasazením aplikace WEBDISPEČINK na sanitní vozidla získáte dokonalý denní přehled fungování v reálném prostředí. Tím dosáhnete snížení nájezdu kilometrů a zlepšení jízdního stylu řidičů. To vše vede k úspoře nákladů na základě nižší spotřeby, nájezdu a opotřebení vozidel.