Reference, SYNER Morava, a. s.

Reference, SYNER Morava, a. s.

SYNER Morava, a. s.

SYNER Morava, a. s.

Obor činnosti: stavebnictví

http://WWW.synermorava.cz

SYNER Morava, a. s. je nejstarší stavební firmou v okrese Kroměříž, která si od svého založení v roce 1990 vydobyla dominantní postavení v oblasti čistých provozů, tedy novostaveb a rekonstrukcí nemocnic s poliklinikou. Do výčtu patří též stavby škol, a to včetně dodávek stravovacích provozů, stavby domovů s pečovatelskou službou, stejně jako dodávky pro soukromý podnikatelský sektor, tedy výstavba průmyslových areálů a obchodních komplexů. Významnou oblastí činnosti firmy jsou stavby environmentálního charakteru: jedná se především o čistírny odpadních vod a kanalizační sítě včetně kanalizačních přivaděčů. V posledním období se firma stále více zaměřuje na výstavbu objektů pro bydlení, a to včetně vlastních developerských projektů.

Aplikaci Webdispečink používáme od roku 2011. A to především pro sledování aktuální polohy našich vozidel a tvorbě knihy jízd. Zároveň monitorujeme v aplikaci Webdispečink stav PHM v nádržích a průměrné spotřeby vozidel. U vybraných vozidel se hlídá i pracovní doba a koridor, ve které se vozidlo pohybuje. Při jeho opuštění nebo porušení pracovní doby je pak ihned informováno vedení firmy. Díky tomu je vyvíjen tlak na efektivnější využívání našeho vozového parku.

Ing. Libor Horák
Výrobní ředitel SYNER Morava a.s.

Referenční dopis