Reference, VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Reference, VODÁRNA PLZEŇ a.s.

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Obor činnosti: komunální služby

http://www.vodarna.cz

Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury na území města Plzně, v bývalých okresech Plzeň – sever a Plzeň – jih a v dalších městech a obcích v okolí Plzně, např. Starý Plzenec, Břasy, Stod, Čižice, Plešnice a Štěnovice. Společnost zajišťuje výrobu a dodávku pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod pro téměř 230 tisíc obyvatel. VODÁRNA PLZEŇ a.s. je členem skupiny Veolia Voda Česká republika, a.s. VODÁRNA PLZEŇ a.s. je 100% vlastníkem společnosti VODOSPOL s.r.o. Klatovy.

Aplikace Webdispečink je od roku 2010 používána pro vedení knihy jízd u našich osobních ale i nákladních vozidel. Postupem času se začaly u vozidel sledovat i další hodnoty pomocí čidel a FMS sběrnic, například tak zjišťujeme stav PHM v nádrži, chod nástaveb, průměrné spotřeby dle tankování (můžeme totiž importovat záznamy z naší vlastní čerpací stanice) a další hodnoty. Zároveň se snažíme v součinnosti s dodavatelem řešit vývoj některých funkcí zcela na míru pro speciální potřeby naší firmy. S aplikaci jsme na drobné výhrady spokojeni a můžeme ji doporučit i jiným zájemcům o monitoring vozového a strojního parku.

Richard Bláha
vedoucí dopravy

Referenční dopis