Reference, Správa KRNAP

Reference, Správa KRNAP

Správa KRNAP

Správa KRNAP

Obor činnosti: referentská vozidla

http://www.krnap.cz

Krkonošský národní park (KRNAP) byl na základě zákona č. 40/1956 Sb. vyhlášen v roce 1963 vládním nařízením č. 41/1963 Sb., o zřízení Krkonošského národního parku. Ochranné pásmo bylo zřízeno Nařízením vlády ČSR č. 58/1986 Sb., o ochranném pásmu Krkonošského národního parku. Nově byl KRNAP zřízen a podmínky jeho ochrany byly stanoveny Nařízením vlády České republiky č. 165/1991 Sb. ze dne 20. 3. 1991, kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany. Základní ochranné podmínky národních parků a další náležitosti jsou dány zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (3., 5., 6.a 7. část), s účinností od 1. 6. 1992.

Aplikace Webdispečink je používána v KRNAP od jara roku 2009. GPS jednotky byly montovány jak do firemních vozidel, tak i do soukromých vozidel zaměstnanců, kteří s vozidly konají služební jízdy (soukromé jízdy nejsou monitorovány). Díky tomu byla zaregistrována úspora v řádu 10% najetých km. Systém Webdispečink navíc generuje přesnou knihu jízd, kterou je pak možné přikládat i k cestovním příkazům. Systém též informuje o průměrné spotřebě firemních vozidel, jejich aktuální poloze a dalších parametrech. Tím nám systém pomáhá v naší práci.

Jiří Řezníček
mistr dopravy, odbor vnitřních věcí, oddělení správy majetku

Referenční dopis