Reference, Ústecký kraj

Reference, Ústecký kraj

Ústecký kraj

Ústecký kraj

Obor činnosti: referentská vozidla

http://www.kr-ustecky.cz

Ústecký kraj leží na severozápadě Čech. Na východě sousedí s Libereckým krajem, na jihovýchodě se Středočeským krajem, na jihu má kratičký úsek společné hranice s Plzeňským krajem, na jihozápadě hraničí s Karlovarským krajem. Nejdelší úsek společné hranice má s německou spolkovou zemí Sasko (Sachsen) na severozápadě. Území kraje je vymezeno územími okresů Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice, Teplice, Louny, Most a Chomutov.

Aplikace Webdispečink je používána k vedení knihy jízd na úřadu Ústeckého kraje od roku 2008. Díky tomu nemusí naši zaměstnanci složitě vyplňovat knihu jízd a mohou se věnovat své vlastní práci. Zároveň jsou vozidla monitorována a můžeme kdykoliv kontrolovat jejich pozici, pohyb, rychlost, spotřebu PHM a další parametry. S Webdispečinkem jsme tedy spokojeni, pomáhá nám a můžeme jej proto doporučit i dalším zájemcům o monitoring.

Bc. Stanislav Krampera
vedoucí oddělení hospodářské správy

Referenční dopis