Reference, AeskuLab Holding a.s.

Reference, AeskuLab Holding a.s.

AeskuLab Holding a.s.

AeskuLab Holding a.s.

Obor činnosti: referentská vozidla

http://www.aeskulabholding.cz

V roce 2006 vstoupila firma AeskuLab Holding, a.s., (pod původním názvem Svět Zdraví, a.s.) na český trh postupným nákupem nestátních zdravotnických zařízení. V současné době je provozovatelem řady renomovaných laboratoří humánní medicíny s pokrytím významného území České republiky. AeskuLab Holding, a.s. poskytuje rozsáhlé spektrum laboratorních vyšetření ve významných městech a jejich širokém okolí - Praze, Poděbradech, Pardubicích, Velkém Meziříčí, Hodoníně, Frýdku-Místku a Ostravě. Postupně buduje komplexní síť spolupracujících center na regionální úrovni, poskytujících kvalitní služby jak rutinních vyšetření, tak i vysoce specializovaná vyšetření prakticky ve všech oblastech moderní diagnostiky. AeskuLab Holding, a.s., při provozování laboratoří disponuje nejenom kvalitním obchodním a kapitálovým zajištěním, ale především zdravotnickým a řídícím know-how, vyplývajícím z dlouhodobých zkušeností.

Aplikace Webdispečink byla zavedena ve firmě AeskuLab Holding, a.s. v roce 2010 jako podpora právě zahájených logistických procesů směřujících se zohledněním ekonomického nastavení k zajištění svozu vzorků v požadované době a kvalitě (podmínka dodržení doby svozu od odběru po zpracování - preanalytická fáze). Cílem investičního záměru bylo zjistit nákladovost jednotlivých vozidel, svozových tras, a hlavně získání celkového vlastního monitoringu provozu našich svozových vozů. Systém je využíván ve spojení s obdrženýžmi daty od externích dodavatelů PHM jako firemní IS, který zaručuje automatické nastavení cesty ke sledování PHM a všech nákladů bez nutnosti ručních zásahů při zadání dat s výstupem do knihy jízd, která nahradila do té doby používanou písemnou formu. Nejen díky přepínačům na soukromé /služební jízdy, ale i díky možnosti nastavení pracovní doby, jsme schopni automaticky vyčíslit u našich řidičů částky za soukromě ujeté kilometry. Celková úspora při použití aplikace Webdispečink se dá vyčíslit personální úsporou 2 administrativních sil a zejména další identifikací nákladů v rámci optimálnějšího provozu našich vozidel. Aplikace se nám osvědčila a můžeme ji doporučit pro ostatní zájemce.

Květoslav Špunda
manažer logistiky

Referenční dopis