Reference, VODOS, s.r.o.

Reference, VODOS, s.r.o.

VODOS, s.r.o.

VODOS, s.r.o.

Obor činnosti: komunální služby

http://www.vodoskolin.cz

Provozování veřejných vodovodů a kanalizací a s tím spojené další činnosti (výstavba vodovodů a kanalizací, inžernýrsko-poradenská činnost v oblasti vodohospodářství, laboratorní činnost, rekonstrukce a modernizace vodárenských technologických zařízení) jsou hlavní náplní podnikání firmy VODOS s.r.o. Ta byla pěti společníky, lidmi s dlouholetou praxí s prací v oboru vodního hospodářství, založena v březnu roku 1993 a v říjnu o rok později se stala na základě schváleného vlastního privatizačního projektu a kupní smlouvy majitelem provozního majetku bývalého závodu Kolín StčVaK Praha, s.p. a současně i provozovatelem vodárenských zařízení v okrese Kolín. \"Záměr založit firmu vznikl v době, kdy bylo rozhodnuto o privatizaci vodního hospodářství. Vedla nás snaha uplatnit své schopnosti a zkušenosti v oboru, v němž každý z nás léta působil,\", říkají společníci firmy. V samých začátcích měla společnost dvanáct zaměstnanců, ale tento počet se během prvního roku zvýšil až na sto dvacet pracovníků. ENERGIE AG BOHEMIA se stala v září 2005 majoritním vlastníkem společnosti VODOS, s.r.o., která je dominantním provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v okrese Kolín. Se svými současnými 111 zaměstnanci dosáhla společnost VODOS v loňském roce obratu přes 160 miliónů Kč.

Aplikaci Webdispečink byla zavedena ve firmě Vodos, s.r.o. v roce 2008. Na základě informací z Webdispečinku se začal vyhodnocovat pohyb a výkon našich zaměstnanců. Daří se nám tak účinně zvedat efektivnost našich zaměstnanců a zamezovat tzv. černým jízdám. Díky tomu naše firma po zavedení zaregistrovala úsporu ve výši 12%. Proto se nám jeví aplikace Webdispečink jako potřebný nástroj pro naši práci a hodláme ji používat i nadále.

Martin Mlynář
vedoucí provozu

Referenční dopis