Reference, Ředitelství Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Reference, Ředitelství Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Ředitelství Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Ředitelství Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Obor činnosti: komunální služby

http://www.ksusv.cz

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace byla zřízena za účelem zajištění správy, údržby a oprav silnic, jejich součástí a příslušenství na silniční síti ve vlastnictví kraje Vysočina.Organizace vznikla sloučením pěti samostatných subjektů (SÚS Havlíčkův Brod, SÚS Jihlava, SÚS Pelhřimov, SÚS Třebíč, SÚS Žďár nad Sázavou) do jednoho subjektu SÚS Jihlava a současně došlo ke změně názvu na Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny příspěvkovou organizaci k 1. 1. 2007 dle zřizovací listiny schválené usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina ze dne 20. 12. 2001.

Aplikaci Webdispečink používáme od roku 2008 k monitoringu našich cca 300 vozidel. Díky aplikaci Webdispečink tak sbíráme data o posypu, plužení, pohybu vozidel, aktuální poloze vozidel. Tato data jsme pak schopni přikládat k fakturaci našich výkonů. Velmi též oceňujeme možnost technického rozhraní API (api.webdispecink.cz) díky němuž můžeme s daty dále pracovat i v našich počítačích a provádět tak speciální operace pro naše potřeby. S aplikací jsme tak celkově spokojeni a hodláme ji využívat i nadále.

Hejnák Jiří
dispečer

Referenční dopis