Reference, HDB TRANS, s.r.o.

Reference, HDB TRANS, s.r.o.

HDB TRANS, s.r.o.

HDB TRANS, s.r.o.

Obor činnosti: nákladní vozidla

http://www.hdbtrans.cz

Dopravní společnost HDB TRANS s.r.o. nyní již s téměř 15-ti letými zkušenostmi pružně reaguje na požadavky zákazníků a obchodní případy zpracovává s mimořádnou péčí a spolehlivostí.

Dopravní firma HDB Trans s.r.o. se sídlem v Březové u Sokolova byla založena v roce 1993. Vznikla ze závodové autodopravy bývalého s.p. Hnědouhelné doly Březová a převzala logo tohoto úspěšného těžebního podniku. Naším prioritním zaměřením je spedice a doprava volně ložených sypkých komodit. Stejně kvalitní služby, jako v přepravě sypkých hmot, jsme schopni nabídnout i v přepravách paletových, a to jak v rámci České Republiky, tak i na poli mezinárodním, především v rámci členských států Evropské Unie. Pro garantování stabilní kvality našich služeb jsme zavedli management jakosti definovaný mezinárodní normou ČSN EN ISO 9001:2008 a pro přepravy krmiv a krmných ingrediencí systém GMP B4.1.

Aplikaci Webdispečink jsme zavedli v březnu roku 2009. A to především pro sledování aktuální polohy našich vozidel v rámci EU a detailních podkladů pro výpočet diet našich řidičů. Díky propojení FMS sběrnic našich vozidel pak máme přehled také o stavu paliva v nádrži, spotřebě PHM a dalších ukazatelích (například zatížení náprav). Naše firma tak díky aplikaci Webdispečink šetří na nákladech za komunikaci mezi řidiči a dispečery, na nákladech za PHM a v neposlední řadě hlavně čas. Lze tedy říci, že systém Webdispečink nám výrazně pomáhá v naší práci a zároveň snižuje naše náklady na provoz. Proto v jeho používání hodláme i nadále pokračovat.

Kalendová
ředitelka, jednatelka společnosti

Referenční dopis