Reference, SILNICE.CZ s.r.o.

Reference, SILNICE.CZ s.r.o.

SILNICE.CZ s.r.o.

SILNICE.CZ s.r.o.

Obor činnosti: stavebnictví

http://www.silnice.com

Jsme dynamická a prosperující společnost a naším hlavním předmětem podnikání je výstavba a recyklace komunikací, výroba speciálních asfaltových emulzí včetně jejich aplikace, opravy propustků vpustí, svodidel, krajnic… Všechny tyto činnosti jsou certifikované dle ISO 9001, 14001 a 18001. Protože si uvědomujeme nutnost oprav veškerých komunikací v české republice i zahraničí, neustále usilujeme o aplikaci efektivnějších, levnějších technologií a postupů se snahou pomoci našim zákazníkům částečně snížit investiční a realizační náklady. Do dnešního dne jsme vybudovali stabilní a finančně nezávislou firmu. Kontinuálně investujeme do modernizace našich technologií a jsme vždy nakloněni novým perspektivním projektům. Jako jediní v České republice disponujeme mobilní emulgační stanicí.

Aplikaci Webdispečink jsme začali používat v roce 2007. Aplikace řeší vedení knihy jízd u osobních vozidel a kontrolu stazky, návštěv našich staveb, spotřeby PHM u našich nákladních vozidel. Díky aplikaci jsme také schopni vidět aktuální polohy vozidel, což nám pomáhá v dispečerské práci. Webdispečink je tedy pro nás velkým přínosem a proto aplikaci doporučujeme i našim partnerským firmám. Není tedy důvod ji nedoporučit i dalším zájemcům.

Milan Kotásek vedoucí dopravy

Referenční dopis