Reference, CEE Fresh Food Logistics s.r.o.

Reference, CEE Fresh Food Logistics s.r.o.

CEE Fresh Food Logistics s.r.o.

CEE Fresh Food Logistics s.r.o.

Obor činnosti: nákladní vozidla

http://www.ceefflogistics.cz

Společnost CEE Fresh Food Logistics s.r.o. je od roku 2021 dceřinou společností CEE Logistics a.s., patřící do nadnárodní skupiny Matteli Group.
CEE Fresh Food Logistics je významným distributorem čerstvých potravin a nápojů. Specializuje se na přepravu potravin v režimu ambient, ale i na přepravu chlazeného a mraženého zboží. Společnost byla založena v roce 1996. Je významným dodavatelem logistického servisu v segmentu FMCG a držitelem certifikátu ISO 22000. Hlavní činností společnosti je komplexní logistický servis, a to s důrazem na ekologii a bezpečnost, která je klíčovou prioritou.

Systém Webdispečink využíváme pro monitoring našeho vozového parku od roku 2012. Využíváme základní funkce jako je poloha vozidel, informace o aktuálním výkonu řidiče (AETR), historie pohybu vozidel (kniha jízd) či statistiky provozu vozidel s důrazem na spotřebu PHM, které vznikají i díky importu záznamů z tankovacích karet SHELL.
Kromě těchto základních funkcí však používáme i rozšiřující moduly jako je vzdálené zálohování tachografu a karty řidiče. Soubory *.DDD se nám tak automaticky stahují do prostředí Webdispečink, odkud je můžeme stáhnout pro další hodnocení.
Také používáme rozšiřující modul PERFECT DRIVE, který nám umožňuje kontinuální hodnocení stylu jízdy řidičů. Na základě dat z FMS sběrnice vozidla tak dochází k vyhodnocení klíčových parametrů pro jednotlivé typy provozu (dálnice, mimoměsto, město, ostatní) jako jsou například: jízda bez spotřeby paliva, překračování rychlosti 85 km/h, předvídavost, používání provozní či motorové brzdy, atd. Díky PERFECT DRIVE vidíme trend zlepšování řidičů, což nám průměrně přineslo úsporu 1,5 litru/100 km. To nám při průměrném nájezdu 350.000 km našich 48 vozidel uspoří měsíčně 5.250 litrů paliva.

Petr Janák
Manažer ekonomické jízdy

Referenční dopis