Reference, CHEVAK Cheb, a.s.

Reference, CHEVAK Cheb, a.s.

CHEVAK Cheb, a.s.

CHEVAK Cheb, a.s.

Obor činnosti: komunální služby

http://www.chevak.cz

Společnost CHEVAK Cheb, a.s. se zabývá provozováním vodovodů a kanalizací, jejich údržbou a čištěním, včetně náhradního zásobování pitnou vodou v případě havárií v oblasti Chebska, Ašska a Mariánských Lázních.

Aplikaci Webdispečink využíváme od roku 2012. V aplikaci je automaticky vedena kniha jízd našich vozidel. Zároveň máme přehled o tom, kde se naše vozidla nachází a můžeme tak lépe řešit aktuální požadavky. Se systémem Webdispečink jsme spokojeni a hodláme jej využívat i nadále.

Eva Dratvová
Vedoucí vnitropodnikové dopravy

Referenční dopis