Reference, MAYER TRANSPORT

Reference, MAYER TRANSPORT

MAYER TRANSPORT

MAYER TRANSPORT

Obor činnosti: nákladní vozidla

http://www.mayertransport.sk

Organizácia MAYER TRANSPORT bola založená v roku 1997. Od založenia funguje ako právne samostatný celok, spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami tvorí silný medzinárodný celok na trhu dopravných a distribučných služieb. V súčasnosti poskytuje zamestnanie vyše 100 pracovníkom
a vlastní viac ako 80 vozidiel rôznych kategórií.
Poslaním spoločnosti je zabezpečenie požiadaviek trhu s rôznymi druhmi služieb, pre každého zákazníka vypracovať a ponúknuť na mieru šitý komplexný balík služieb. Cieľom je venovať
sa ku každému zákazníkovi individuálne a uspokojiť ich potreby s najracionálnejšími riešeniami. Svoju pozíciu na trhu usiluje posilniť s nadpriemernou kvalitou svojich služieb.


V roku 2001 sme začali používať Lopus off-line, neskor sme zaviedli systém iného poskytovateľa GPS monitoringu. V máji roku 2013 sme sa rozhodli zaviesť Webdispečink pre jeho výhody oproti
u nás používaným predchádzajúcim aplikáciám pre jeho jednoduchosť ovládania, možnosti presného sledovania vozidiel a širokého spektra výstupných reportov. Taktiež sme sprístupnili niektorým našim zákazníkom možnosť sledovať vozidlá v reálnom čase, které vykonávajú ich prepravy.
Veľký prínos Webdispečinku vidíme hlavne v lepšom plánovaní a vedení trás vozidiel, v úspore paliva a taktiž v lepšon využívaní pracovného časo vodičov. K tomuto systému používáme spojenie s navigáciou Garmin, čím sa zredukovalo na minimum používanie mobilních telefónov, nakoľko přikazy dostávajú vodiči cez navigáciu a tak isto disponenti spätné informácie od vodičov o aktuálním stave prepravy alebo inej činnosti. Nakoľko máme namontované aj extorné hladinové sondy, možeme lepšie kontrolovať stav paliva v nádržiach, čo vylúčilo v prvom rade krádeže a v neposledním rade riadenie čerpania paliva. Taktiež z těchto sond dostáváme veľmi presné údaje na porovnanie tankovania z čerpacích staníc. Tento systém hodláme využívať v čo najväčšej miere, lebo uľahčuje našu každodennú prácu.
Systém Webdispečink má pre našu spoločnosť značný prínos a bez neho by sme si nevedeli predstaviť kontrolu vozidiel a vodičov.
Webdispečink jako komplexný program možem odporúčať každému, kto chce mať moderný systém.

Vasik László
Technický manager
vo svojej firme na riadenie správy autoparku a vodičov.

Referenční dopis