Reference, IMOS Brno, a.s.

Reference, IMOS Brno, a.s.

IMOS Brno, a.s.

IMOS Brno, a.s.

Obor činnosti: stavebnictví

http://www.imosbrno.eu

IMOS Brno, a.s. vstoupila na český stavební trh počátkem roku 1997 a stala se významnou univerzální stavební společností. Během své existence si vybudovala pevnou pozici mezi stavebními společnostmi a velmi rychle rozšířila svoji působnost z jihomoravského regionu na celou Českou a Slovenskou republiku. Podnikatelské aktivity pod obchodní značkou IMOS se však datují již od roku 1990. Společnost je od června 2005 organizačně rozdělena na závod pozemního stavitelství a závod vodohospodářských a dopravních staveb sídlící v Brně a závod Ostrava zaměřený převážně na pozemní stavby, se sídlem v Ostravě. Na Slovensku nás zastupuje organizačná zložka Slovensko, která byla zřízena v roce 2004. IMOS Brno, a.s. zajišťuje formou generálního dodavatele širokou škálu staveb v oborech:
• pozemní stavby
• vodohospodářské a dopravní stavby
• projektová činnost
• silniční vývoj, akreditovaná zkušební laboratoř

Společnost vykazuje základní kapitál 205 mil. Kč a je 100% vlastněna jediným českým subjektem - společností IMOS holding, a.s. Veškerá naše činnost je zaměřena na kvalitu prováděných prací, na potřeby a snižování rizik zákazníka, ochranu životního prostředí a v neposlední řadě také na ochranu zdraví a bezpečnost práce, proto jsme postupně zavedli a i nadále udržujeme systém řízení podniku. Pro komplexní řízení stavební výroby využíváme informační systém IPOS, který je plně přizpůsoben potřebám stavební firmy. Systém je nasazen ve všech fázích předvýrobního, výrobního i povýrobního procesu, umožňuje podrobné sledování nákladů na jednotlivých zakázkách v čase a vyhodnocuje průběh realizace výstavby. Materiálně-technickým vybavením patříme ke špičkám svého oboru. Tato skutečnost umožňuje pokrýt vlastními prostředky i technicky velmi náročné stavby. Provozní vybavení společnost neustále přizpůsobuje novým trendům.

Aplikace Webdispečink byla zavedena v naší firmě poprvé v roce 2009 pro otestování funkcionality. Po náročném výběrovém řízení jsme nakonec osadili systémem všechna naše vozidla, u kterých tak známe nejenom jejich aktuální pozici nebo historii tras, ale také sledujeme stav PHM ve vozidlech a porovnáváme jej s údaji z karet CCS a vlastní nádrže na naftu Bencalor.

Ing. Lubomír Butkaj

Referenční dopis