Reference, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Reference, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obor činnosti: komunální služby

http://www.stvps.sk

V roku 2010 v šiestom mesiaci sme na skúšku namontovali monitorovacie zariadenie na kanalizačné vozidlá Mercedes Actros – Hellmers a na kopacie mechanizmy JCB 4 CX.
U týchto vozidiel a mechanizmov je meranie spotreby PHL (sondou) s výpočtom tankovaní a zostatku paliva v nádrži. Výpočet spotreby (priemerná spotreba) je počítaná z normy, ktorá je daná výrobcom, nezaznamenáva skutočnú spotrebu. Nás hlavne zaujíma skutočná spotreba vozidla a nie normovaná spotreba.
Monitorovací systém od firmy KomTeS, s.r.o. nám umožňuje plánovať, riadiť a kontrolovať okamžitý prehľad o aktuálnych pozíciách a spätne i prejdených trasách vozidiel. Zároveň si ľahko kontroluje prevádzkové dáta vozidla, režimy jazdy a aj vodiča oprávneného používať dané vozidlo. Umožňuje sledovať dodržiavanie bezpečnostných prestávok vodiča.
Získame prehľad o objeme natankovaného paliva, príp. podozrivých úbytkoch paliva. Systém umožňuje sledovať všetky nádrže vo vozidle – rôzne členené priečkami, dokonca aj nádrž Ad Blue, ktoré sa už nachádzajú už aj v našich vozidlách. Je možné kontrolovať spotrebu PHL podľa najazdených kilometrov, ale aj spotrebu v jednotlivých režimoch.
Aplikáciu WEBDISPEČINK používame od polroka 2011, na 60 vozidlách našej spoločnosti. Ako sem už uviedol, WEBDISPEČINK využívame hlavne na tvorbu elektronickej knihy jázd, online monitoringu našich vozidiel a merania PHM hladinovými sondami a import do programu SOFTIP – modul DOPRAVA, aby sme si uľahčili práci pri nahadzovaní denných záznamov.
K dnešnému dňu máme v systéme zavedených cca 124 vozidiel, Samozrejmosťou je identifikácia vodičov čipmi, import tankovacích kariet , meranie otáčok motora a snímanie rôznych činností na technologických vozidlách.
Po zavedení aplikácie a následnom vyhodnotení sme zaznamenali v priemere úsporu vo výške 35% z vydávaných finančných prostriedkov na prevádzku vozového parku v roku 2012 čo nám zhruba za 4 mesiace zaplatilo vstupnú investíciu do systému.
V roku 2013 plánujeme namontovať monitoring GPS aj do ďalších cca 121 vozidiel. Z aplikáciou WEBDISPEČINK sme veľmi spokojný a odporúčame ju preto aj ďalším firmám.

Marián Halabuk
Vedúci oddelenia dopravy

Referenční dopis