Reference, SITA CZ a.s.

Reference, SITA CZ a.s.

SITA CZ a.s.

SITA CZ a.s.

Obor činnosti: komunální služby

http://www.sita.cz

Společnost SITA CZ je součástí mezinárodního holdingu SUEZ ENVIRONNEMENT, který je globální společností poskytující služby v oblasti životního prostředí. Vodní a odpadové hospodářství jsou dvě klíčové činnosti skupiny, jejichž společným posláním je péče o základní potřeby lidstva. SITA CZ je jednou z předních společností působících v oblasti odpadového hospodářství i na českém trhu. Provozuje moderní technologie na zpracování odpadů a poskytuje komplexní služby v odpadovém hospodářství spolu se sociálními a ekologickými závazky udržitelného rozvoje.

Aplikaci Webdispečink společnost SITA CZ nasadila do svého provozu v roce 2011. Kromě standardního monitoringu pohybu vozidel sledujeme v naší firmě i spotřebu paliva u jednotlivých vozidel a práci s odpadovými kontejnery. K tomu využíváme speciálně navrženou technologii monitoringu, na základě které pak dokážeme vyhodnotit aktuální polohu našich kontejnerů a jejich využití v čase. Webdispečink nám tak velmi pomáhá efektivně řídit procesy v naší firmě, což po nasazení systému vedlo k úsporám 21,5% nákladů oproti předchozímu provozu. Proto hodláme Webdispečink používat i nadále.

Stanislav Nejedlý
technicko-provozní manažer

Referenční dopis