Reference, ČP INVEST investiční společnost, a. s.

Reference, ČP INVEST investiční společnost, a. s.

ČP INVEST investiční společnost, a. s.

ČP INVEST investiční společnost, a. s.

Obor činnosti: referentská vozidla

http://www.cpinvest.cz

ČP INVEST investiční společnost, a. s., je spolu s mateřskou Českou pojišťovnou, a. s. součástí mezinárodního finanční skupiny Generali PPF Holding B.V., která působí ve 14 zemích střední a východní Evropy, kde poskytuje služby více než 13 miliónům klientům a spravuje aktiva ve výši přes 15 miliard euro. ČP INVEST poskytuje služby v oblasti kolektivního investování. Základní nabídku investorům tvoří 12 podílových fondů ČP INVEST vedených v CZK, které jsou projektovány pro široké spektrum klientů. ČP INVEST je zároveň celosvětově výhradním distributorem EUR fondů Generali PPF Invest.

Aplikace Webdispečink je ve společnosti ČP INVEST investiční společnost, a. s. používána od roku 2008. Systém automaticky generuje knihu jízd včetně záznamů o soukromých jízdách. Z těchto dat pak vychází navazující statistiky, které nám například pomáhají právě s vyúčtováním soukromých kilometrů našich zaměstnanců. Vozidla jsou také díky systému více pod kontrolou. Je možné kdykoliv zjistit jejich aktuální pozici, rychlost a další provozní údaje. Systém Webdispečink nám tak pomáhá efektivně a administrativně jednodušeji vést náš vozový park. Tím nám velmi pomáhá, a proto jej můžeme doporučit i dalším zájemcům.

Ing. Michal Maďar
Předseda představenstva

Referenční dopis