Stavebné stroje

Stavebné stroje

Aplikácia WEBDISPEČINK je s výhodou tiež nasadzovaná na rôzne stavebné či pracovné stroje. To prináša prehľad o:

  • odpracovaných hodinách vodičov
  • stavu paliva v stroji
  • stavu motohodín
  • spotrebe paliva

Navyše sa dajú snímať otáčky motora pracovného stroja a sledovať tak jeho využitie v priebehu dňa, prípadne sledovať množstvo prestojov, či naopak prekročenie maximálnych otáčok motora.

Otáčky motora FMS

Vďaka pripojeniu rôznych senzorov je možné sledovať aj ďalšie vstupy, ako sú sklopy nadstavby, aktivácia hydraulickej ruky, aktivácia PTO, zapnutie čerpadla, betón mixu a podobne.

Zber dát / čídla

To všetko umožňuje sledovať nasadenie jednotlivých vozidiel a strojov, a tým efektívnejšie riadiť chod firmy.