Úspory pohonných hmôt

Úspory pohonných hmôt

Aplikácia WEBDISPEČINK umožňuje sledovať dáta o spotrebe paliva a stave paliva v nádrži vozidla. Tieto údaje je potom možné porovnávať s nastavenou tolerovanou spotrebou alebo so záznamami o tankovaní.

Vďaka znalosti stavu paliva v nádrži je tiež možné odhaliť náhly úbytok paliva v nádrži.

Úbytok paliva v nádrži

Na to je možné použiť aj špecializovanú funkciu podozrivé úbytky.

Funkce podozrivé úbytky paliva v nádrži

Záznamy o tankovaní z kariet EUROWAG sa automaticky objavujú v systéme WEBDISPEČINK.

Záznamy o tankovaní z kariet EUROWAG

Ostatné záznamy o tankovaní je možné importovať zo súborov, ktoré je možné získať od spoločností prevádzkujúcich čerpacie stanice alebo tankovacie karty. Podobne je možné postupovať aj s dátami o dobíjaní elektrických alebo plug-in hybridných vozidiel. Následne je možné porovnávať tieto záznamy so skutočným (predpokladaným) príbytkom paliva/energie vo vozidle. Takto sa dá napríklad zistiť, že natankované palivo vôbec neskončilo vo vozidle.

Přehled v aplikácii webdispečink

Existuje tiež možnosť importu súborov z vlastnej čerpacej stanice alebo ich automatické prepojenie s databázou Webdispečinku pomocou API rozhrania .

Merať stav paliva v nádrži je možné pripojením k zbernici vozidla (CAN, FMS, OBD) alebo existujúcemu plaváku v nádrži vozidla. Prípadne je možné montovať externé sondy do nádrže alebo nádrží vozidla. Štandardne sa využívajú odporové alebo kapacitné sondy.

Možno využiť aj meranie spotreby paliva. Toto prebieha obvykle pripojením k zbernici vozidla alebo v špecifických prípadoch montážou externého prietokomera.