FAQ - Najčastejšie kladené otázky

FAQ - Najčastejšie kladené otázky

Môžem zistiť, či niekto ukradol PHM z nádrže?
Práve som prišiel do práce a v knihe jázd sa nezobrazuje posledná jazda, pritom aktuálna poloha automobilu je správna. Môžete mi vysvetliť prečo je tomu tak?

Môžem sledovať vozidlo aj v zahraničí?
Tvorí sa kniha jázd aj v zahraničí?
Je možné, aby niektorí používatelia nemohli v systéme meniť údaje?
Na čo slúži funkcia „Korekcia tachometra“?
Je možné do systému importovať dáta z CCS alebo inej karty?

Ako môžem zistiť viac podrobností o vašom systéme?
Ako sa správa čítačka čipov Dallas?
Zobrazuje sa mi hlásenie „Chcete prevziať nezabezpečené položky"?

^Môžem zistiť, či niekto ukradol PHM z nádrže?

Ak je na jednotku Lupus vo vozidle pripojená aj zbernica CAN, potom máte prehľad aj o stave nádrže automobilu. Ak nie je pripojená zbernica CAN, súčasný plavák je možné v nádrži prepojiť s jednotkou Lupus a takto zbierať dáta o stave PHM. Prípadne tiež môžete použiť prietokomer alebo špeciálny plavák do nádrže.

^Práve som prišiel do práce a v knihe jázd sa nezobrazuje posledná jazda, pritom aktuálna poloha automobilu je správna. Môžete mi vysvetliť prečo je tomu tak?

Aktuálna poloha automobilu sa posiela iným kanálom ako kniha jázd. Je preto možné, že pri prevádzkovej špičke môže byť zaslanie a spracovanie knihy jázd mierne spomalené (max. niekoľko hodín).

^Môžem sledovať vozidlo aj v zahraničí?

Jednotka Lupus štandardne neposiela dáta o polohe zo zahraničia. To preto, že dátové toky zo zahraničia by neúmerne predražili služby Webdispečingu. Môžete však (ak máte zaplatené SMS služby) SMS správou požiadať jednotku Lupus o zasielanie aktuálnej polohy vozidla.

^Tvorí sa kniha jázd aj v zahraničí?

Kniha jázd sa v zahraničí tvorí v jednotke Lupus a tá ju po návrate do materskej GSM siete pošle na server Webdispečing. Kniha jázd sa teda tvorí, ale je dostupná až po návrate do vlasti.

^Je možné, aby niektorí používatelia nemohli v systéme meniť údaje?

Áno, na tieto účely slúži nastavenie oprávnení používateľov. Pre viac informácií pozrite príručku, ktorú si môžete prevziať na: http://www.webdispecink.cz/sk/na-prevzatie/.

^Na čo slúži funkcia „Korekcia tachometra“?

Ak nie je na vašu jednotku pripojená zbernica CAN (tá sa vyskytuje napríklad vo vozidlách ŠKODA, či ďalších značiek Volkswagen Group), je potrebné vykonať raz mesačne korekciu tachometra. To znamená upraviť rozdiel medzi vzdialenosťou nameranou pomocou GPS systému a tachometrom umiestneným vo vozidle. Funkcia „Korekcia tachometra“ potom rozpočíta rozdiel do jázd medzi dvomi poslednými údajmi o skutočnom stave tachometra.

^Je možné do systému importovať dáta z CCS alebo inej karty?

Áno, toto je možné. Môžete importovať aj z ďalších kariet (Shell, atď.).

^Ako môžem zistiť viac podrobností o vašom systéme?

Napríklad z príručky, ktorú si môžete prevziať v sekcii „Download“ - pozri odkaz http://www.webdispecink.cz/sk/na-prevzatie/

^Ako sa správa čítačka čipov Dallas?

Na identifikáciu vodiča sa používa čip „Dallas“. Čítačka týchto čipov po zapnutí palubnej siete pomocou kľúča rozsvieti červenú (zelenú) kontrolku v strede snímača. Po priložení identifikačného čipu kontrolka zhasne a do pamäte jednotky sa zapíše informácia s unikátnym kódom používateľa čipu. Odhlásenie je možné vykonať opätovným priložením toho istého (prípadne iného) čipu. V tomto prípade začne kontrolka blikať a je možné vykonať novú identifikáciu. Do pamäte sa zapíše informácia o odhlásení s kódom používateľa, ktorý odhlásenie vykonal. Odhlásiť sa možno tiež vypnutím palubnej siete vozidla, a to otočením kľúča. Upozornenie: Použitie čipu Dallas v jednotke MJ2016II sa viaže na verziu softvérovej jednotky a jej nastavenia. Pokiaľ inštalujete jednotku, pri ktorej nebolo v objednávke uvedené použitie čipu Dallas, kontaktujte, prosím, dodávateľa.

^Zobrazuje sa mi hlásenie „Chcete prevziať nezabezpečené položky"?

Aplikácia Webdispečing využíva pre niektoré funkcie mapové podklady spoločnosti Google. Váš internetový prehliadač môže túto skutočnosť vyhodnotiť ako bezpečnostné riziko, a preto vás na túto skutočnosť upozorní uvedeným hlásením. Ak chcete váš prehliadač nastaviť tak, aby hlásenie neopakoval, postupujte nasledovne. V hornej časti vášho prehliadača kliknite na odkaz „Nástroje“, tu vyberte „Možnosti internetu“. V novootvorenom okne kliknite na záložku „Zabezpečenie“ a na nej kliknite na tlačidlo „Vlastná úroveň“. Potom nastavte položku „Zobraziť zmiešaný obsah“ tak, aby bola táto funkcia povolená.