Referencie, S.O.K. stavební, s.r.o.

Referencie, S.O.K. stavební, s.r.o.

S.O.K. stavební, s.r.o.

S.O.K. stavební, s.r.o.

Obor činnosti: stavebníctvo

http://www.sok.cz

Stavební firma S.O.K. je úspěšná firma podnikající ve stavebnictví, s předním postavením v regionu, která existuje již od roku 1991. Zaměřuje se na generální dodávky staveb pro zemědělství, hal a bytových domů. Provádí novostavby a rekonstrukce. Firma S.O.K. byla založena v roce 1991 majitelem společnosti ing. Josefem Netíkem. V roce 1998 byl změněn status společnosti a rozdělila se na S.O.K. stavební, s.r.o a S.O.K. mont, s.r.o. Firma se již od počátku zaměřila na generální dodávky staveb. V letech 1993 – 1996 byla tímto oborem výstavba čerpacích stanic, kterých firma zrealizovala celkem deset. Od roku 1995 byly aktivity firmy zaměřeny na dodávky staveb halového typu s širokým spektrem využití. Zrealizované halové stavby dnes slouží zákazníkům jako objekty pro zemědělství, průmyslovou výrobu a pro skladování výrobků a zboží. V roce 1998 společnost S.O.K. stavební, s.r.o. začala budovat stavby pro bydlení, zejména bytové domy. Za deset let firma zrealizovala několik desítek developerských projektů v Třebíči, Jihlavě a v Praze. V tomto započatém trendu firma pokračuje i dnes. V současné době se společnost S.O.K. stavební, s.r.o. zaměřuje především na výstavbu a rekonstrukci zemědělských objektů. Společnost zrealizovala přes 240 tisíc m2 výkrmových ploch pro brojlery a desítky stájí pro prasata a skot. V roce 2005 se společnost začala zabývat i výstavbou objektů pro výrobu alternativních zdrojů energie. Výhodou dodávek firmy S.O.K. stavební, s.r.o. je jejich komplexnost, vysoká míra standardizace, vlastní know-how, které umožňuje nabídnout zákazníkovi variantní řešení jednotlivých konstrukcí tak, aby zrealizované dílo co nejvíce vyhovovalo potřebám zákazníka při minimalizaci investičních a provozních nákladů. Úspěšnost firmy spočívá mimo jiné v tom, že investorovi pomáhá najít optimální řešení ve vztahu užitných vlastností a cenou stavby. V této souvislosti byla v polovině roku 1999 zahájena projekční činnost, a tak kromě konzultací ohledně projektu a hledání úspor v již vyprojektovaných stavbách nabízí firma S.O.K. stavební, s.r.o. komplexní dodávku stavby včetně projektu. Od roku 2005 byla rozšířena nabídka pro zákazníky o zpracování žádostí pro získání dotačních titulů. K samozřejmostem patří dodržení sjednaných termínů výstavby a dohodnuté smluvní ceny.

Aplikaci Webdispečink jsme začali používat v roce 2006. Aplikace řeší vedení knihy jízd a spotřebu PHM u našich vozidel. Díky aplikaci jsme také schopni vidět aktuální polohy vozidel, což nám již pomohlo při dohledání vozidla po jeho krádeži. Líbí se nám, že v aplikaci můžeme definovat vlastním názvem určitou lokalitu a jednoduše tak označit stavby i mimo obce, kde by byl jinak problém s identifikací místa, kde vozidlo zastavilo. Aplikaci tak hodláme používat i nadále.

Bc. Karel TROJAN
ředitel systému a služeb

Referenčný list