Servisní vozidla

Servisní vozidla

Snížení počtu najetých kilometrů, spotřeby a opotřebení vozidel

  • jednoznačné rozlišení mezi služebními a soukromými jízdami
  • dokonalý přehled o spotřebě díky sledování stavu paliva v nádrži vozidla, zamezení neoprávněným manipulacím s palivem
  • statistické přehledy o jízdních stylech jednotlivých řidičů
  • přehled o technickém stavu vozidla (na základě údajů palubního diagnostického systému) umožňuje předcházet vážnějším poruchám

Optimalizace tras - dispečerské pracoviště pracující v reálném čase

  • přehled o aktuálních polohách i pohybech všech vozidel v reálném čase umožňuje jednoduše zvolit nejvhodnější vozidlo pro novou zakázku nebo servisní zásah
  • v aplikaci WEBDISPEČINK je možné naplánovat kompletní trasy odvozu a svozu, tyto trasy lze automaticky optimalizovat
  • aplikace WEBDISPEČINK umožňuje sledovat stav zakázek a postup jejich realizace

On-line komunikace s řidiči a dálkové zadávání tras prostřednictvím palubní navigace

  • naplánovanou a optimalizovanou trasu jedním kliknutím myši odešlete do řidičovy navigace, a to včetně všech detailů a popisů jednotlivých úkolů
  • šetříte náklady na telekomunikace - komunikovat s řidičem lze přímo z prostředí WEBDISPEČINKU, řidič ke komunikaci používá obrazovku navigace