Úpravy na míru Vašim požadavkům

Úpravy na míru Vašim požadavkům

Jsme připraveni na Vaše specifické požadavky

Aplikace WEBDISPEČINK je skutečně velmi komplexní, obsahuje širokou škálu funkcí, které pokrývají problematiku řízení vozového parku z mnoha úhlů.

Je však možné, že ve Vašem konkrétním případě potřebujete zcela specifickou funkci, která není ve WEBDISPEČINKU zahrnuta - protože ani nejsofistikovanější software nemůže postihnout naprosto všechna specifika tak složité problematiky jako je správa a řízení vozového parku.

V takovém případě je pro Vás připraven tým programátorů, který je schopen uzpůsobit aplikaci přímo Vám na míru.

Jako první krok vždy provádíme konzultaci s klientem - celý proces začíná kalkulací a rozvahou, zdali daná rozšíření funkcionalit přinesou očekávanou návratnost, případně zdali pro požadované účely nelze využít některé z již existujících funkcí.

Na individuálním přizpůsobení WEBDISPEČINKU pracují programátoři, kteří se přímo podílejí na vývoji této aplikace - proto je celý proces úprav na míru velmi rychlý.