Komunikace s navigacemi

Komunikace s navigacemi

Další úspory času i nákladů

WEBDISPEČINK dokáže přímo komunikovat s palubní navigací v řidičově vozidle, a to oběma směry:

  • řidič může odesílat z obrazovky navigace různá stavová hlášení a textové zprávy - ušetříte na nákladech na telekomunikace
  • na obrazovku řidičovy navigace můžete odesílat textové zprávy - opět šetříte na nákladech na telekomunikace, šetříte i svůj čas, protože přímo z aplikace, pomocí které řídíte svůj vozový park, komunikujete s řidičem, nemusíte ani "zvednout ruce z klávesnice"
  • řidičovi můžete odeslat přímo souřadnice destinace, na kterou má dojet a tato destinace se v navigaci objeví jako aktivní bod - opět šetříte náklady na telekomunikace i čas

Jak to funguje v praxi?

garmin 01
Takto vidí řidič obrazovku navigace. Volbou Vyřídit se dostane do menu, určeného pro komunikaci s WEBDISPEČINKEM.

garmin 02
V informacích o aktuální poloze vidí i nejbližší destinace, zadané na dálku z WEBDISPEČINKU.

garmin 03
Instrukční textová zpráva, kterou řidič obdržel z WEBDISPEČINKU, obsahuje přesnou polohu i podrobné instrukce pro jeho práci.

garmin 04
Trasu, kterou jste naplánovali ve WEBDISPEČINKU, jednoduše odešlete do řidičovy navigace. Řidič pak postupně označuje destinace, které už navštívil.

garmin 05
Veškeré informace z řidičovy navigace se ihned přenášejí do WEBDISPEČINKU.

Navigační jednotky můžete za výhodné ceny nakoupit přímo u nás. Více informací naleznete zde.